Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovější Chrome, Firefox nebo Safari.

New York - New York 2_720p (CZ-FR).mkv

  • 0
  • Rozlišení 1280 × 720
  • Čas 52:04
  • Velikost 2.1 GB
  • 0
  • Oblíbené
  • Parametry
  • Nahlásit

TV video dokument o New Yorku

Kosmopolitní New York (2/2) - Přehlídka města
New York 2 - Le Show De La Ville

Nahráno z TV: ČT2 HD
Jazyk (language): česky, francouzsky (czech, french)

CZE:
Fascinující nejlidnatější město Spojených států amerických. Francouzský dokument
Tavící kotel civilizací, brána do Ameriky pro miliony emigrantů, centrum světového obchodu, vzrušující směsice různých kultur i uměleckých děl, sídlo významných módních značek, ale i cíl teroristických útoků - to vše je New York.
Město se neustále vyvíjí, mění a buduje. Každá čtvrť je něčím zvláštní, osobitá a ojedinělá, každá dokáže vyprávět svůj příběh.
Francouzští dokumentaristé nám přibližují místa, o kterých každý ví, že existují, přesto v sobě skrývají mnoho zajímavého a nečekaného. Svoboda, rozmanitost a tvořivost, tato slova snad nejlépe vystihují město, které je zhmotněním "amerického snu".
Velké jablko, které nenechá nikoho chladným. Buď si ho zamilujete, nebo ho nesnášíte. Francouzský dokument

New York, přezdívaný Big Apple, bývá rovněž označován jako "hlavní město světa", protože jsou tam zastoupena snad všechna etnika. Tato různorodost je živena imigrací, dávnou i nedávnou. Více než třetina obyvatel se nenarodila v New Yorku. Přistěhovalci mají často své vlastní čtvrti, typický životní styl a s sebou si přivezli rovněž svoji kulturu a tradice.
Jednotlivé komunity jsou pyšné na svůj původ. Všechny slaví své národní svátky a jejich slavnosti se zcela přirozeně včleňují do newyorského kalendáře.
New York miluje průvody, New York se rád baví. New York je divadelní scéna, na níž se nepřetržitě účinkuje a kde za věčnou show opona nikdy nepadá.


ENG:
Fascinating most populous city in the United States. French documentary (Premiere)
A melting pot of civilizations, the gateway to America for millions of immigrants, the center of world trade, an exciting blend of cultures and artistic works, headquarters of major fashion brands, but also the target of terrorist attacks - all this is New York.
The city is constantly evolving, changing and building. Each district is something special, distinctive and unique, each is able to tell his story.
French documentarians us closer to places that everyone knows that there are, nevertheless conceal many interesting and unexpected. Freedom, diversity and creativity, these words probably best describe the city that is the embodiment of the "American dream".

A big apple that will not let anyone cool. Either you love it or you hate it. French documentary
New York, dubbed Big Apple, is also referred to as "the capital of the world," because perhaps all ethnicities are represented. This diversity is fed by immigration, both ancient and recent. More than one third of the population was not born in New York. Immigrants often have their own neighborhoods, a typical lifestyle, bringing with them their culture and tradition.
Individual communities are proud of their origins. Everyone celebrates their national holidays, and their celebrations are naturally included in the New York calendar.
New York loves parades, New York likes to enjoy. New York is a theater scene where it is constantly acting and where it does not fall behind the opulence.


Více informací o New Yorku / More information about New York:
http://www.newyork-web.cz

Zobrazit/skrýt více obsahu

reklamní sdělení

Komentáře

  • Žádné komentáře k zobrazení