Vypadá to, že používáš zastaralou verzi Internet Explorer. Raději si prohlížeč aktualizuj nebo vyzkoušej jiný.  ×

Za účelem třídění obsahu nevhodného pro mladistvé osoby, prosíme o vyjádření, zda jsi již dosáhl zletilosti: ANO, jsem starší 18 let NE, jsem mladší

Upozornění

Opouštíte službu cloudového úložiště Ulož.to a chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tematikou „PORNfile.cz“ provozované společností JAK Services s.r.o., IČ: 027 65 012, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, sp. zn.: C 223434, vedenou u Městského soudu v Praze. Pro pokračování je nutné vyjádřit souhlas s níže uvedenými podmínkami:

  1. Souhlasím s podmínkami služby „PORNfile.cz“ umístěnými na této adrese.
  2. Jsem dospělý ve věku 18 let nebo starší a dosáhl jsem zletilosti.
  3. Jsem si vědom toho, že stránky „PORNfile.cz“ mohou obsahovat sexuálně explicitní materiály. Takové materiály mne neurážejí, nepohoršují ani jinak neohrožují.
  4. Prohlašuji, že sexuálně orientované materiály získané ze stránky „PORNfile.cz“ budu používat jen v soukromí a výlučně pro svoji osobní potřebu.
  5. Neumožním k sexuálně orientovaným materiálům získaným ze stránky „PORNfile.cz“ přístup osobám, které jsou mladší osmnácti let a/nebo nedosáhli zletilosti.
  6. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od právního řádu a předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě, a že vstup na stránky „PORNfile.cz“ není omezen nebo zakázán právním řádem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
  7. Uvědomuji si, že v případě porušení některé z těchto podmínek, se můžu vystavit nebezpečí občanskoprávních sporů a případného trestněprávního stíhání.
  8. Registrovaní uživatelé souhlasí s předáním vybraného uživatelského obsahu poskytnutého v rámci služby Ulož.to společnosti JAK Services s.r.o., a souhlasí s postoupením práv a povinností k tomuto obsahu. Dále souhlasí s předáním svých osobních údajů společnosti JAK Services s.r.o.

Stiskem tlačítka „Souhlasím“ berete na vědomí a vyslovujete plný a bezvýhradný souhlas se všemi shora uvedenými podmínkami. Pokud nesplňujete nebo nesouhlasíte s kteroukoliv výše uvedenou podmínkou, vraťte se, prosím, na stránky cloudového úložiště Ulož.to Vaším webovým prohlížečem nebo stiskem tlačítka „Nesouhlasím“.